top of page

Renhet! Hva er det?Renheten til en eterisk olje er dens viktigste egenskap. Når en eterisk olje er forfalsket eller forurenset, blir den mindre effektiv for å dekke dine behov. Fremfor alt annet er renhet doTERRAs første prioritet ved produksjon av eteriske oljer.


Fra begynnelsen har doTERRA gjort det til deres misjon å dele rene eteriske oljer av høy kvalitet med verden. Men uten en definitiv standard for renhet av eteriske oljer, bestemte doTERRA seg for å sette standarden for renhet i den eteriske oljeindustrien.

Ikke alle eteriske oljeselskaper velger å håndheve høye teststandarder. Faktisk hopper mange over viktige trinn for å spare penger eller tid. Dessverre, når riktige testtiltak ikke tas, er det umulig å sikre at en eterisk olje virkelig er "ren".


For å sikre at hver flaske med eterisk olje er ren og fri for forurensninger eller syntetiske fyllstoffer, har doTERRA laget CPTG™-sertifisert Pure Tested Grade-prosessen. CPTG-prosessen inkluderer en grundig undersøkelse av hvert parti olje, sammen med tredjeparts testing for å garantere åpenhet.


"Noen spør: "Betyr renheten av eteriske oljer virkelig noe?" eller, "Hva skjer hvis jeg bruker eteriske oljer som ikke er rene?"

Svaret er ja - renhet av eteriske oljer er viktige. Hvis du bruker en olje som har blitt forfalsket, forurenset eller modifisert med syntetiske fyllstoffer, blir de naturlige fordelene til planten ofte kompromittert.


Dette er grunnen til at doTERRA bryr seg så dypt om renhet av eteriske oljer. Hvis du bruker en uren olje, kan det være vanskelig å føle fordelene og bruke den trygt. Men når du bruker rene, uforfalskede eteriske oljer, vil de holde deg innenfor grensene for sikker bruk og nyte dem til sitt fulle potensial.


Hvordan kan du finne ut om dine eteriske oljer er rene? Før du kjøper eteriske oljer, er det best å gjøre noen undersøkelser for å finne ut hvordan selskapet henter, produserer og tester oljene sine.


Her er noen spørsmål du kan stille:

Plantekvalitet: Bruker selskapet høykvalitetsplanter for å produsere sine eteriske oljer? Er plantene dyrket under de rette forholdene med riktig oppdrettspraksis?

Produksjonspraksis: Har selskapet sikkerhetsprosedyrer på plass for å beskytte mot forurensning under produksjonsprosessen? Er oljer forfalsket eller er syntetiske fyllstoffer tilsatt?

Testmetoder: Tester selskapet hver batch av eterisk olje? Brukes det upartisk tredjepartstesting? Er testresultater tilgjengelige for allmennheten?

Lagring og håndtering: Er oljene nøye behandlet, pakket og lagret for å unngå kjemiske endringer forårsaket av varme- eller lyseksponering?


Sikre renhet av eterisk olje: CPTG-prosessen

"doTERRA starter CPTG-testprosessen kort tid etter destillasjon, når hver olje vurderes for sin kjemiske sammensetning. DoTERRA-produksjonsanlegget gjennomfører en andre runde med testing for å sikre at oljene som destilleres og testes under den første runden er de samme som ankommer. En tredje gjennomgang av kjemien til oljene er utført ettersom oljene pakkes inn i flaskene før de sendes til forbrukere.

Hver test er satt på plass for å sikre at de eteriskee oljene er fri for forurensninger og at ingen uventede endringer skjedde under produksjonen.


8 måter å vite at doTERRA eteriske oljer er rene

CPTG-kvalitetstestprosessen inkluderer åtte hovedtrinn for å garantere at hver batch av doTERRA eteriske oljer er ren, uforfalsket og trygg for direkte bruk.


Her er testene doTERRA bruker for å sikre renhet av eteriske oljer:

- Organoleptisk testing

- Mikrobiell testing

- Gasskromatografi

- Massespektrometri

- Fourier-transform infrarød spektroskopi (FTIR)

- Kiralitetstesting

- Isotopanalyse

- Testing av tungmetaller


Bruker organoleptisk testing for å oppdage renhet av eteriske oljer

Organoleptisk testing innebærer bruk av våre menneskelige sanser, spesielt syn, lukt, smak og berøring. For ekspertdestillere blir sansene brukt som første linje med kvalitetstesting for å gi umiddelbare ledetråder om akseptabiliteten til et produkt. En olje som har en uvanlig lukt, ujevn konsistens eller merkelig farge, forteller destilløren umiddelbart at noe er galt. Denne testingen brukes ofte som et foreløpig kvalitetskontrolltrinn før ytterligere testing utføres.


Bruker mikrobiell testing for å oppdage renhet av eteriske oljer

Mikrobiell testing innebærer å analysere et parti eteriske oljer for tilstedeværelsen av uventede mikroorganismer, som sopp, bakterier, virus og mugg. Prosessen innebærer at en trukket prøve tilsettes et sterilt vekstmedium i en lukket tallerken eller tallerken. Prøven inkuberes deretter og observeres for mikrobiell vekst. Denne testen utføres på produkter som kommer inn i produksjonsanlegget og på ferdige produkter før distribusjon til en er sikker på at det ikke har vært noen forurensning under fyllingsprosessen.


Bruker gasskromatografitesting for å oppdage renhet av eteriske oljer

Ved gasskromatografi fordampes en eterisk olje og føres gjennom en lang kolonne for å separere oljen i dens individuelle komponenter. Hver komponent beveger seg gjennom kolonnen med en annen hastighet, avhengig av dens molekylvekt og kjemiske egenskaper, som måles når den kommer ut av kolonnen. Ved å bruke denne testmetoden kan kvalitetskontrollanalytikere bestemme hvilke forbindelser som er tilstede i en testprøve.


Gasskromatografi

Bruker massespektrometritesting for å oppdage renhet av eteriske oljer.

Massespektrometri brukes sammen med gasskromatografi for ytterligere å bestemme sammensetningen av en etersik olje. I massespektrometri ioniseres komponentene som tidligere er separert ved gasskromatografi og sendes gjennom en serie magnetiske felt. Ved å bruke molekylvekt og ladning kan mengden av hver bestanddel identifiseres, noe som gir ytterligere innsikt i styrken til en eterisk olje.


Bruke Fourier-transform infrarød spektroskopi (FTIR) for å oppdage renhet av eteriske oljer

Fourier-transform infrarød spektroskopi (FTIR) utføres for å sikre styrken og konsistent kvalitet til en batch av eterisk olje. Denne testmetoden identifiserer de strukturelle komponentene i eteriske oljeforbindelser. I en FTIR-skanning skinner infrarødt lys med forskjellige frekvenser gjennom en prøve av eterisk olje, og mengden lys som absorberes av prøven måles. Kvaliteten på prøven bestemmes ved å sammenligne resultatene fra en FTIR-avlesning med en historisk database med absorpsjonsmønstre for registrerte prøver av høy kvalitet.Kiralitet

Bruker kiralitetstesting for å oppdage renhet av eteriske oljer

Kiralitet, et begrep avledet fra det greske ordet 'hånd', er et begrep som brukes for å beskrive 3D-orienteringen til et molekyl. Akkurat som du har to hender, eksisterer kirale molekyler i to former, skilt som enten høyre eller venstre hånd. Du kan visualisere dette prinsippet ved å se på hendene dine: når de plasseres side ved side, er de speilbilder av hverandre.


I molekyler har hver "hånd" forskjellige kjemiske egenskaper, noe som påvirker deres fysiologiske interaksjoner i kroppen. Den ene hånden produseres hovedsakelig i naturen. Men i et laboratoriemiljø er forholdet mellom høyre- og venstrehendte molekyler alltid 50/50 på grunn av deres strukturelle likheter. Forholdet mellom høyre- og venstrehendte bestanddeler kan bestemmes gjennom en spesiell type gasskromatografi.


Selv om det ikke ofte utføres på en batch-til-batch-basis, brukes denne testmetoden for å sikre at ingen syntetiske elementer er tilstede i noen eteriske oljer.


Isotopanalyse

Bruker isotopanalysetesting for å oppdage renhet av eteriske oljer

Materie består av bittesmå kjemiske byggesteiner kalt elementer. Selv om dusinvis av elementer eksisterer, er hver enkelt forskjellig på grunn av protonene den inneholder. Noen ganger kan et grunnstoff eksistere i mer enn én stabil form hvis det har flere eller færre nøytroner. Når dette skjer, kalles elementene isotoper. Grunnstoffet karbon finnes i to stabile isotoper, karbon-12 (6 protoner og 6 nøytroner) og karbon-13 (6 protoner og 7 nøytroner).


Fordi eteriske oljer er organiske forbindelser, består de hovedsakelig av karbonatomer og vil ha et visst forhold mellom karbon-12 og karbon-13 isotoper. Dette forholdet varierer basert på plassering rundt om i verden.


Ved hjelp av en spesiell type massespektroskopi er det mulig å bestemme hvilke isotoper som finnes i en eterisk oljebestanddel og i hvilke mengder. Hvis de kommer fra samme sted, bør hver bestanddel i en eterisk olje ha samme forhold mellom isotoper. Hvis en bestemt bestanddel har en isotopprofil som er forskjellig fra de andre bestanddelene, vil kvalitetskontrollanalytikeren vite at en bestemt eterisk olje inneholder en forfalskning.


Tungmetalltesting

Bruker tungmetalltesting for å oppdage renhet av eteriske oljer

Tungmetalltesting viser mengden tungmetallinnhold i en gitt eterisk olje. Når de er riktig destillert, bør eteriske oljer ikke inneholde tungmetaller. ICP-MS-testing bruker et høyenergimedium kalt induktivt koblet plasma (ICP) for å ionisere prøven. Prøven kjøres deretter gjennom et massespektroskop, som skiller prøven i dens elementære deler og gir en lesning om hvilke elementer som er tilstede og i hvilke mengder.


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page